رژیم درختی را که سمبل شهامت زنان مجاهد برای آزادی ایران بود قطع کرد

رژیم زن ستیز آخوندها درختی را که نماد شهامت و عزم زنان مجاهد در مبارزه برای آزادی ایران و سرنگونی رژیم بود قطع کرد.

۳۰سال پیش، طاهره طلوع، رزمنده مجاهد خلقی که زندگی اش را وقف مبارزه برای میهنش کرده بود و او را فرمانده سارا می خواندند، در مبارزه رو در رو با پاسداران رژیم بعد از جراحت های بسیار دستگیر و به طرز وحشیانه ای به قتل رسید. پاسداران که بخاطر جسارت و دلاوری های این قهرمان خلق از او کینه ای عمیق بدل گرفته بودند، دشنه ای در قلبش فرو کردند و پیکر بی جانش را از یک درخت بر بالای صخره ای بر فراز جاده اسلام آباد-کرمانشاه آویختند تا به زعم خودشان درس عبرتی برای زنان و جوانان ایران زمین باشد تا دیگر در مقابل خلیفه ولایت فقیه به مبارزه برنخیزند.

رژیم درختی که  تبدیل به نماد ملی شد را قطع کرد عکس پیکر فرمانده سارا که از آن درخت آویزان شده بود بعداً به وسیله سرباز وظیفه ای که از آنجا رد می شد گرفته شد و به دست مقاومت ایران رسید.

طی سه دهه گذشته، علیرغم خواست رژیم این درخت تبدیل به یک نماد ملی شد که به عزم مجاهدین خلق ایران و به طور خاص زنان پیشتاز آن برای مبارزه با استبداد دینی ملایان و برقراری آزادی در میهن اسیرشان گواهی می داد.

هواداران مجاهدین هر سال در سالگرد نبرد و شهادت فرمانده سارا به این محل رفته و به طاهره طلوع (فرمانده سارا) و همه رزم آوران آزادی که در راه مبارزه برای آزادی میهن جان خود را فدا کردند ادای احترام می کردند.

اقدام اخیر رژیم زن ستیز ملایان در قطع این نماد مقاومت، نشانه هراس او از جنبش فزاینده قیام ها و خیزش های مردمی و به خصوص کانون های شورشی متشکل از زنان و جوانان وطن است که هسته اصلی و موتور محرک جنبش های اعتراضی است که با رشادت همین خواسته را در کف خیابانها به زبان می آورند که «اصل نظام نشانه است».