زنان در تاریخ – ۱۸ ژانویه – ۲۸ دی

النا آریزمندی میا (۱۸ژانویه ۱۸۸۴ – ۱۹۴۹) یک زن مکزیکی بود که سازمان صلیب سفید بیطرف را در جریان انقلاب مکزیک بنیان گذاشت. او یک فمینیست بود و در اولین موج فمینیسم مکزیک انجمن زنان نژاد اسپانیولی و لیگ بین المللی زنان آمریکای لاتین و ایبرین را در همکاری با سوفیا ویلا بوئنتلو تأسیس کرد.

در سال ۱۹۱۰، او در بیمارستان دانشکده پرستاری سانتاروزا در سن آنتونیو تگزاس تحصیل می کرد وقتی که جنگ آغاز شد. در ۱۷ آوریل ۱۹۱۱، چند هفته قبل از اینکه فارغ التحصیل بشود، آریزمندی با قطار به مکزیکوسیتی برگشت تا به هموطنان مجروح خود کمک کند چرا که صلیب سرخ مکزیک از کمک به شورشیان خودداری کرده بود.

آریزمندی شخصاً با رئیس صلیب سرخ ملاقات کرد ولی او بر امتناع از ارائه کمک به انقلابیون تأکید کرد. او که مصمم بود به هموطنان خود کمک کند، یک سازمان برای این کار ایجاد کرد و با برادرش کارلوس از دانشجویان پزشکی و پرستاران درخواست کرد که کمک کنند صلیب سفید بیطرف را ایجاد کنند.