ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – آوریل ۲۰۱۹

از سرگیری سرکوب به جای رسیدگی به قربانیان سیل

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – آوریل ۲۰۱۹

دانلود نسخه PDF

از سرگیری سرکوب به جای رسیدگی به قربانیان سیل

در تمام طول ماه آوریل بحران سیل همه مسائل در ایران را تحت الشعاع قرار داده بود. تمامی استانهای ایران در معرض سیل قرار گرفته و یا دچار آبگرفتگی شدند. حداقل ۲میلیون شهروند ایرانی به کمک های انساندوستانه نیاز دارند و بیش از نیم میلیون ایرانی آواره و بی خانمان شده اند و همه اموال و دارایی های خود را از دست داده اند. هلال احمر رژیم به جای تأمین سرپناه برای سیلزدگان، هر عدد چادر را به قیمت ۵۰۰هزار تومان به آنها به فروش می رساند.

در ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – آوریل ۲۰۱۹ می خوانیم که به گفته یکی از اعضای مجلس رژیم، تنها در خوزستان حداقل ۳۰۰هزار واحد مسکونی آسیب دیده و از بین رفته اند. هدایت الله خادمی گفت که خسارت سیل اگر از جنگ ۸ساله با عراق بیشتر نباشد، برابر است. زیرا تمامی دار و ندار و کشاورزی و دامهای مردم که وسیله معیشت شان بود از بین رفت. بنا به گزارش سایر منابع، این واقعه بدترین فاجعه طبیعی است که طی ۱۵سال در ایران رخ داده است و به ۲هزار شهر و شهرستان در ۳۱ استان آسیب وارد کرده است.

وضعیت سیلزدگان بحرانی است. بسیاری در مناطق دورافتاده بدون دسترسی به آب و غذا و دارو و لباس و گرمایش به سر می برند. با این همه رژیم به جای رسیدگی به معضلات و مسائل مردم در نواحی سیلزده، مزدوران شبه نظامی خود را از عراق و پاکستان و افغانستان برای سرکوب خشم اهالی مناطق سیلزده وارد کشور کرده است.

در ماهنامه می خوانیم که علاوه بر این رژیم سرکوب اجتماعی را افزایش داده است. فعالین زن و زندانیان سیاسی زن از این موضوع مستثنی نبوده اند. رژیم صدها راننده را در تهران احضار کرد تا در رابطه با نقض حجاب اجباری در پشت فرمان به آنها اخطار بدهند.

 

گزارش ماه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – آوریل ۲۰۱۹ را به طور کامل مطالعه کنید.