ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – مه ۲۰۱۹

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – مه ۲۰۱۹

Download full text

بالا بردن فشار اجتماعی بر زنان ایران

علاوه بر استمرار دستگیری خودسرانه فعالان مدنی و حقوق بشر، رژیم ایران به بهانه های مختلف دیگر فشار بر زنان ایران را افزایش داده است، روندی که از اواسط آوریل تا کل ماه مه ادامه داشته است.

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در ماه مه بر جوانب اجتماعی سرکوب زنان تمرکز دارد. این سرکوب به رغم بحرانهای عدیده بین المللی، اقتصادی و فجایع طبیعی صورت می گیرد که نیازمند توجه کامل و صرف همه قوا و منابع دستگاههای دولتی می باشد.

ماه مه با دستگیری گسترده فعالان کارگری در تظاهرات روز جهانی کارگر در تهران آغاز شد که شامل دستگیری حداقل ۱۵ فعال کارگری زن بود. در طول ماه نیز تعداد بیشتری از فعالان زن دستگیر و زندانی شدند.

همانطور که زندانی سیاسی آتنا دائمی در نامه سرگشاده خود از زندان که در تاریخ ۵ خرداد ۹۸ در رسانه های اجتماعی منتشر شد، نوشت، «با علم به تاریخ می شود به حال بد حکومت جمهوری اسلامی پی برد… اخیراً بازداشت های دسته جمعی فعالان مدنی و سیاسی در حوزه های حقوق کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و نویسندگان و… نگران کننده است، البته تنها حکومت است که می بایست نگران باشد! نگرانند و اعمالشان گویای ضعف و ناتوانی آن هاست که برای حفظ بقای خود چاره ای جز این نمی بینند.»

رژیم ملایان که در محاصره بحرانهای بی شمار و ناتوان از حل معضلات عدیده ای است که کشور را فرا گرفته است، محدودیت های بیشتری بر زنان اعمال کرده، قوانین سخت گیرانه تری برای تحمیل حجاب اجباری به کار گرفته و اقلیت های مذهبی را هرچه بیشتری سرکوب می کند. در ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – مه ۲۰۱۹ برخی نمونه های اقدامات رژیم در این زمینه ها درج شده است.

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران را به طور کامل مطالعه کنید.

Read full text here