ایران – تشدید اقدامات سرکوبگرانه در رابطه با زنان

رژیم ضدبشری آخوندی در وحشت از گسترش خیزشها و اعتراضات مردمی و نقش فزاینده زنان در این اعتراضات، تدابیر سرکوبگرانه بیشتری را علیه زنان شریف و آزاده تحت عناوین آخوندساخته مانند بدحجابی اعمال می کند.

پاسدار محمد عبدالله پور سرکرده سپاه گیلان در یک اقدام سرکوبگرانه جدید از تشکیل «۲۰۰۰ گروه تذکر لسانی و عملی» در این استان خبر داد. وی گفت «مسئله عفاف و حجاب یک مسئله عادی نیست، بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی برای کشور است.» (خبرگزاری تسنیم نیروی قدس – ۱۵خرداد ۱۳۹۸) اظهاراتی که به خوبی وحشت سرکردگان رژیم از نقش زنان در اعتراضات اجتماعی را برملا می کند.

از طرف دیگر محمدرضا اسحاقی، فرمانده نیروی سرکوبگر انتظامی گیلان نیز از «برخورد با ۲۸هزار و ۲۳۸نفر» از زنان به اتهام آخوندساخته «بدحجاب» طی سال جاری در این استان خبر داد و گفت، «۲هزار و ۳۲۱نفر از افراد مذکور به امنیت اخلاقی هدایت شدند… و برای ۶۴نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.»

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق زنان می خواهد که سیاستهای سرکوبگرانه و زن ستیزانه رژیم آخوندها را محکوم کرده و از زنان ایرانی که برای آزادی و برابری مبارزه می کنند حمایت کنند.

 

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۱۷خرداد ۱۳۹۸