زنان در تاریخ – ۲۱ اوت – ۳۰ مرداد

الینور دیویس کالی (۲۱ اوت ۱۸۷۴ – ۱۰ دسامبر ۱۹۳۴) یک جراح بریتانیایی بود. او در زمره اولین زنانی بود که در انگلیس حرفه جراحی را که در آن زمان تقریباً کاملاً مردانه بود دنبال کرد. وی همچنین از بنیانگذاران بیمارستان زنان و کودکان در جنوب لندن بود.

دیویس کالی از سال ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۷ در دانشکده پزشکی لندن برای زنان، تحصیل کرد و در سال ۱۹۰۷به مدرک لیسانس و در سال ۱۹۱۰ از دانشگاه لندن درجه دکترای پزشکی دریافت کرد. او اولین زنی بود که به عضویت کالج سلطنتی جراحان در آمد.

دیویس کالی نزدیک به ۳۰ سال به حرفه جراحی اشتغال داشت. وی از بعد از فارغ التحصیلی در سال ۱۹۰۷ به مدت ۲۵سال تحت نظر ماد چادبورن در بیمارستان جدید زنان کار کرد که اکنون بخشی از بیمارستانهای کالج دانشگاه لندن است.

او سپس در دانشکده پزشکی لندن تدریس آناتومی می کرد. وی علاوه بر کار در بیمارستان جنوب لندن ، در بیمارستان ماری کوری که خاص بیماران سرطانی بود به عنوان جراح کار می کرد و متخصص ارشد مامایی در بیمارستان الیزابت گرت اندرسون بود.

وی در سال ۱۹۱۷ از جمله کسانی بود که فدراسیون زنان پزشک را بنیانگذاری کردند.