سخنرانی زینت میرهاشمی در کنفرانس بین المللی زنان در اشرف ۳

خانم زینت میرهاشمی، عضو شورای ملی مقاومت ایران و سردبیر نشریه نبرد خلق ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران – هویت، در جلسات ۵ روزه و گردهمایی سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳ در آلبانی شرکت داشت.

این ویدئو سخنرانی وی در کنفرانس بین المللی زنان در اشرف۳ است که روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۹ – ۲۳ تیر ۱۳۹۸، تحت عنوان «زنان مقاومت ایران، ایستادن در مقابل رژیم زن ستیز و پرداخت بها برای آزادی» برگزار شد.

خانم میرهاشمی در سخنان خود گفت:‌‌«من شانس آن را داشتم که با نسلهای متفاوتی از زنان مجاهد آشنا بشوم.»