سخنرانی فلور صدودی (رام) در کنفرانس بین المللی زنان در اشرف ۳

خانم فلور صدودی (رام)، عضو شورای ملی مقاومت ایران، در جلسات ۵ روزه و گردهمایی سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳ در آلبانی شرکت داشت.

این ویدئو سخنرانی وی در کنفرانس بین المللی زنان در اشرف۳ است که روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۹ – ۲۳ تیر ۱۳۹۸، تحت عنوان «زنان مقاومت ایران، ایستادن در مقابل رژیم زن ستیز و پرداخت بها برای آزادی» برگزار شد.

خانم صدودی در سخنان خود گفت:‌‌«خانم رجوی در حال ریشه کنی یک غده ۱۴۰۰ساله سرطانی از بنیاد در جامعه ایران است.»