زنان در تاریخ – ۲۴ اوت – ۲ شهریور

لاوینیا فونتانا (۲۴ اوت ۱۵۵۲- ۱۱ اوت ۱۶۱۴) یک نقاش ایتالیایی بود. او اولین هنرمند زن محسوب می شود که سبک کار او در ردیف همتایان مرد خودش  بود. او نان آور اصلی یک خانواده ۱۳ نفره بود.

لاوینیا فونتانا متولد بولونیا بود، دختر نقاش پروسپرو فونتانا بود که در آن زمان نقاش مشهور مدرسه بولونیا بود و معلم لاوینیا هم بود.

وی اولین کار نقاشی خود به نام «بچه میمون»‌ را در سال ۱۵۷۵ قبل از ۲۳ سالگی ارائه کرد. هر چند که این اثر در حال حاضر از بین رفته، اما «مسیح با نمادهای اشتیاق»از دیگر آثار اولیه او است که در سال ۱۵۷۶ خلق شد و در حال حاضر در موزه هنر ال پاسو می باشد.

او کسب و کار خود را با نقاشی های کوچکی روی ظروف مسی شروع کرد که بسیار مقبول افتاد و به عنوان هدایای دیپلوماتیک و یا هدایای پاپ مورد استفاده قرار می گرفت.

فونتانا در سال ۱۵۷۷ با پائولو زاپی ازدواج کرد و از او صاحب ۱۱ فرزند شد. هرچند که تنها سه نفر از آنها بعد از او زنده ماندند.  فونتانا بعد از ازدواجش هم برای حمایت مالی از خانواده به نقاشی ادامه داد و زاپی امور خانه را اداره می کرد و در کار نقاشی هم به فونتانا کمک می کرد و دستیار او بود.

بیش از ۱۰۰ اثر هنری به فونتانا استناد داده می شود اما تنها ۳۲ اثر با امضا و تاریخ از او وجود دارد. ۲۵ اثر دیگر را هم به فونتانا نسبت می دهند و این مجموعه آثار بزرگترین مجموعه آثار مربوط به یک زن هنرمند تا قبل از سال ۱۷۰۰ می باشد.