گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی به سه سال و ۷ ماه حبس محکوم می شوند

احکام سه سال و ۷ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب برای گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی بدون تشکیل دادگاه در مرحله تجدید نظر تأیید شد.

دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ زندانی سیاسی سابق گلرخ ایرایی و آتنا دائمی فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین را به دلیل پرونده جدیدی که در دوران حبس بر علیه آنها تشکیل شده بود به دلیل اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی کرد، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری» به ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم نمود. روز ۱۴ شهریور ۹۸، امیر رئیسیان، وکیل خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی، اعلام کرد این حکم در مرحله تجدید نظر و بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید شد. گلرخ ابراهیمی ایرایی در فروردین ماه از زندان آزاد شده بود.

آتنا دائمی، فعال مدنی و فعال حقوق کودکان، در ۲۹ مهر ماه سال ۱۳۹۳ بازداشت شد. در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی‌، توهین به خامنه ای، اختفای ادله جرم به ۱۴ سال زندان محکوم شد. آتنا دائمی پس از شانزده ماه بازداشت در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۹۴ از بند زنان زندان اوین آزاد شد. سپس حکم او به ۷ سال تقلیل یافت. روز۶ آذر ۹۵، او را با خشونت و تهدید برای تحمل ۷ سال حبس، بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی در ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۳ به همراه همسر و دو فعال دیگر از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شدند. وی پس از تحمل حدود سه هفته بازداشت در بند دو الف سپاه، با تودیع ۸۰ میلیون تومان وثیقه به جرم فعالیت های فیسبوکی در ۵ مهرماه ۱۳۹۳ آزاد شد ولی متعاقباً به طور غیابی و به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به ۶سال حبس محکوم گردید. وی روز ۳ آبان ۹۵ در حمله به محل اقامتش بازداشت و به زندان برده شد ولی در ۱۴دیماه همان سال بعد از ۷۲روز اعتصاب غذای همسرش آرش صادقی، از زندان آزاد شد. سپس روز ۳ بهمن ۹۵ در مسیر رفتن به بیمارستان برای دیدار از همسرش مجدداً دستگیر و به زندان منتقل شد.

زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی پس از تحمل نیمی از دوران محکومیت خود روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.