مرور رده

قوانین زن ستیز رژیم ایران

قوانین ضد زن در رژیم آخوندی

قانون اساسي ولايت فقيه در ظاهر حقوقی را برای زنان به رسمیت شناخته است. طبق اصل 20 همة افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون برابرند و از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
ادامه مطلب ...

«قبل از اعدام دختران باکره باید به آنها تجاوز شود تا به بهشت نروند»

گزیده ای از کتاب منتظری درباره تجاوز به زنان در زندانهای رژیم ایران: در دسامبر 2000، حسینعلی منتظری یک روحانی 79 ساله که به مدت ۱۰ سال جانشین خمینی - رهبر رژیم مذهبی در ایران - بود،‌ خاطراتش را منتشر کرد.
ادامه مطلب ...

بخش هایی از قانون ارث در رژیم زن ستیز آخوندی

وبسايت حكومتي مشرق نيوز بخش هايي از قانون ارتجاعي ارث تحت حكومت آخوندي را كه به زنان مربوط مي شود منتشر كرده است. براي فهم گوشه اي از ضديت رژيم با زنان، به بعضي از محورهاي اين قانون توجه كنيد.
ادامه مطلب ...

ایران: قوانین مطرح شده زنان را در تلاشی انحرافی برای افزایش جمعیت به «دستگاههای تولید بچه» تبدیل…

اگر دو قانون طرح شده تصويب شوند زنان در ايران اگر بچهدار نشوند ممكن است با محدوديتهاي جدي در استفاده از داروهاي جلوگيري از بارداري مواجه شده و بيشتر از بازار كاري محروم شوند.
ادامه مطلب ...