مرور رده

رویدادها و جلسات

سخنرانی فلور صدودی (رام) در کنفرانس بین المللی زنان در اشرف ۳

https://www.youtube.com/watch?v=537FTyPB108 خانم فلور صدودی (رام)، عضو شورای ملی مقاومت ایران، در جلسات ۵ روزه و گردهمایی سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳ در آلبانی شرکت داشت. این ویدئو سخنرانی وی در کنفرانس بین المللی زنان در اشرف۳ است…
ادامه مطلب ...

سخنرانی زینت میرهاشمی در کنفرانس بین المللی زنان در اشرف ۳

https://www.youtube.com/watch?v=WcUkLonYxgE خانم زینت میرهاشمی، عضو شورای ملی مقاومت ایران و سردبیر نشریه نبرد خلق ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران – هویت، در جلسات ۵ روزه و گردهمایی سالانه مقاومت ایران در اشرف ۳ در آلبانی شرکت داشت.…
ادامه مطلب ...

فریده گودرزی، زندانی سیاسی سابق و از شاهدین قتل عام ۱۳۶۷ در ایران

سخنرانی فریده گودرزی، زندانی سیاسی سابق و از شاهدان قتل عام ۶۷، در مراسمی در برلین به مناسبت ۳۰مین سالگرد قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران. این سخنرانی در یک کنفرانس ویدئویی که همزمان در ۲۰ کشور برگزار می شد، ایراد شد.- ۳ شهریور ۱۳۹۷ -…
ادامه مطلب ...

رها حشمتی خواه، سخنگوی انجمن جوانان هلند، ۳شهریور ۱۳۹۷، #قتل عام ۶۷

سخنرانی رها حشمتی خواه، سخنگوی انجمن جوانان هلند، در مراسم بزرگداشت سی امین سالگرد قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی، در یک کنفرانس که به طور ویدئویی همزمان در ۲۰ کشور جهان برگزار شد. - ۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۵ اوت ۲۰۱۸
ادامه مطلب ...