مرور رده

کنفرانس روزجهانی زن

کنفرانس روز جهانی زن – پاریس، ۲۰۱۸

روز شنبه، ۲۸ بهمن 96 ، كنفرانسي با عنوان «زنان نيروي تغيير، قيام ايران و نقش زنان» به مناسبت روز جهانی زن در پاریس برگزار شد. سخنران اصلی این کنفرانس خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شوراي ملي مقاومت ايران بود. دهها زن…
ادامه مطلب ...

کنفرانس روز جهانی زن – تیرانا ۲۰۱۷

در آستانه روز جهانی زن، جلسه بزرگی تحت عنوان «زنان در رهبری سیاسی» در آلبانی برگزار شد. سخنران اصلی این مراسم رئيس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی بود و شماری از شخصيتهاي برجسته سياسي و فعالان جنبش‌ برابری از کشورهای مختلف…
ادامه مطلب ...

کنفرانس روز جهانی زن، تعهد برای برابری ، زنان متحد علیه بنیادگرایی پاریس – ۲۰۱۶

روز شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ (۲۷فوریه ۲۰۱۶) در آستانه روز جهانی زن، جلسه بزرگی زیر عنوان «تعهد برای برابری ، زنان متحد علیه بنیادگرایی»در حضور مریم رجوی، رئيس جمهور برگزیده مقاومت ایران و شماری از شخصيتهاي سياسي ، روشنفکران، شخصیتهای برجسته و…
ادامه مطلب ...