مرور رده

زنان مقاومت ایران

مینو بهنام حامل صلابتی آمیخته با آرامش و عشق

مینو بهنام كسي است كه آخرين نگاه هاي انسان ها در واپسين لحظات حيات شان، لبخند شوقِ پيروزي آنها بر جراحت و آلام شان، و اراده هاي مصمم براي غلبه بر دشوارترين شرايط را در بسياري ديده و تجربه كرده است. مینو بهنام در صلابتي آميخته با آرامشي…
ادامه مطلب ...

هنگامه حاج حسن، قهرمانی در «قفس»

در لبخند زيبا، نگاه پرنفوذ و كلام بْرايش، صلابت جنگ و شجاعتي شگفت، نهفته دارد. هنگامه حاج حسن که از زندانیان سیاسی و از شاهدان سیاهچالهای مخوف خمینی و بندهای زنان در دهه ۶۰ است، با قلمی تأثیرگذار، خاطرات دوران زندانش را که بیان قهرمانی زنان…
ادامه مطلب ...

نرگس طریقت:‌ علم مبارزه

من، زندگي را با فقر و تنگدستي اش، شناختم، فقري كه به انسان، سختي هاي زندگي را پيش از دارايي هاي آن، نشان مي دهد. ما دوازده فرزند یک خانواده بوديم كه فقر، تنها پنج نفر از ما را براي مادرم، باقي گذاشت. چهار دختر و یک پسر، که من یکی مانده به…
ادامه مطلب ...

طاهره جباریان ها :‌ عهد ماندگار

طاهره جباریان ها با لبخندي مليح مي نگرد، در آرامش سخن مي گويد و با مهرباني، پاسخ مي دهد. متانت و صلابتي به خصوص دارد؛ شايد كه چون در پس اين نگاه زلال، اراده اي سر سخت و عهدي ماندگار، نهفته دارد. طاهره جباریان ها خود را چنين معرفي مي كند:…
ادامه مطلب ...

فرشته اخلاقی از یقین به التیام دردها و زخمها در ایران فردا می گوید

برخي چهره ها هستند كه مقاومتي از رنج و تلاش و بردباري در آنها خلاصه است؛ و برخي نام ها كه تكرارشان، ارزش هاي دنياي انساني را با تمام زيبايي هايش در ذهن متبادر می کنند؛ فرشته اخلاقی يكي از آنهاست. فرشته اخلاقی متولد سال 1327 است. 70سال سن…
ادامه مطلب ...

خدیجه آشتیانی :با تلاش و همکاری بر محاصره پزشکی فائق شدیم

خدیجه آشتیانی :‌ با تلاش و همکاری بر محاصره پزشکی فائق شدیم براي يك پزشك، همواره لحظاتي هستند كه در ذهن و ضمير، ماندگار مي شوند. لحظاتي كه شگفتي هايي فراموش ناشدني به همراه دارند. براي من، از ماندگارترين لحظات دوران كاري ام، آن صحنه اي…
ادامه مطلب ...

سمیه معینی:‌ به انتخابم افتخار می کنم

سميه معيني سالهاست كه با مقاومت ايران آشنا است. خانه ما، از زمان كودكي ام، محل استقرار و كمك به اعضاي مقاومت بود. مادرم، شجاعانه خانه و مقدوراتش را در اختيار هواداران مجاهدين مي گذاشت و به آنها پناه مي داد. ما 10خواهر و برادر هستيم كه…
ادامه مطلب ...

معصومه حسنی ، معلمی که رزم آور آزادی شد

«اين روزها، قيام و اعتراضات در جاي جاي ايران، جريان دارد. به عنوان يك دبير، هنگامي كه مردم و به خصوص همكارانم یعنی معلمین و دبیران شجاع را در خيابان ها مي بينم، غرق در غرور و افتخار مي شوم. به شجاعت آنها درود مي فرستم و برايشان آرزوي…
ادامه مطلب ...